VÜCUDUMUZ VE BEYNİMİZİN GÜCÜ ( 4 Kasim 1994)

Sahibi olduğumuz varlıklara ve özelliklerin bir bakalım.

Canlılar arasında en ayrıcalıklı fiziksel özelliğe sahip olan insanı tanımlayan vücut yapısı ve gücünü kısaca özetleyelim.

İnsan vücudu; sistemlerden (sinir sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi v.b.), doku; hücrelerden, hücre; moleküllerden, molekül; atomlardan, atom ise; proton, eletron ve netrondan oluşmaktadır. İşin garibi, bu dev yapının temeli ise; sadece döllenmiş bir yumurta hücresidir. Bu hücrenin yapısı ise; anne ve babadan gelen genleri taşıyan, insan vücudunun temelini oluşturan DNA (Deyribo Nuclele Acid) diye adlandırılan akıllı moleküllerdir. DNA, görevine ilk günden itibaren başlar. Hafızalarındaki bilgilerin ışığında hızla çoğalıp, sistemleri oluşturur. (Örneğin; 18'inci günde sinir sistemini yapmaya başlar). Bu sistemler, 9 aylık bir süre içinde ihtiyaçlarını, anne vücudundan tamamlarlar ve birbirleri ile koordineli çalışmayı öğrenirler ve sonunda küçük bir insan olarak dünyaya gelir. Doğum sonrası, bebeğin, dünya koşullarına uyum sağlayabilmesi ve sahip olduğu sistemlerin büyümesi, gelişmesi, korunması için, anne veya başkasının yardımına ihtiyacı vardır. Çocuk, anne ve/veya çevresinden aldığı bilgilerle belleğini zenginleştirerek, olgun bir yapaya sahip olur. İşte, o da bizleriz. Biz insanlar, sahip olduğumuz gücün binde birini bile olumlu yönde kullansak, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.

İnsandaki güçlere ait bazı istatistiki bilgiler ise şöyledir:

1. Kan damarlarının uzunluğu 99 bin km dir. Ekvator üzerinden dünyayı iki defa çevreler.

2. Kalbimiz, günde 100 bin defa atarak, toplam 6810 litre kanı vücudumuza pompalar.

3. Kasların güçleri aynı yönde birleşirse, 25 ton ağırlığı kaldırabilir.

4 Gözlerimiz, günde 10 milyon rengi ayırt eder.

5. Beynimiz, 10 mumluk bir lambayı yakar.

6. Vücut hücreleri, çok kısa bir sürede kendilerini yeniler
Örneğin:
- Deri 30 günde
- Karaciğer 40 günde
- DNA 18 günde
-2-


- Ölen sinir hücreleri dışında vücuttaki toplam atomların yüzde 98'i bir yılda kendini yeniler.

7. Her yaştaki insan beyninde 10 milyar civarında sinir hücresi vardır. Şu, ya da bu nedenle ölen sinir hücrelerinin yerine yenileri gelmez. Tıbbi araştırmalara göre, ortalama günde sadece bin tanesi ölmektedir. Buna göre 80 yaşındaki bir kişi ancak 2,920,000 sinir hücresi kaybetmiş olur ki bu da % 1 bile değildir. Ayrıca bu hücreleri birbirine bağlayan sinir uçlarının (dentrite) sayısı ise 10 tirilyon civarında dır. Bu sinir uçlarının uç uca eklendiğinde ise uzunluğu 160 bin km dir.

Çoğumuzun bildiği gibi bir insan, yaşam boyunca beyin hücrelerinin en fazzla %10'unu aktif olarak kullanıyor. Geriye kalan %90'ı ise hiç kullanılmadan atil halde kullanılmayı beklemektedir. Bir konu üzerinde derinlemesine düşunüuldüğünde, beynin aktif kullanma oranı artar.


Sonuç İnsan, olumlu bir konu üzerinde derinlemesine düşunduğünde, başarılı olma şansını arttırır. Yukarıdaki istatistiki bilgilerden de anlaşılacağı gibi, insan oğlunun elinde çok büyük bir güç var. Bu kendimizde var olan gücü neden kullanmayalım.

Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Saygılarımla.

Kaynaklar:

DÜŞÜNCE ATLASI - Nuvit Osmay
QUANTUM HEALING - M.D. Deepak Chopra
PERPECT HEALTH - M.D. Deepak Chopra
THE BRAIN BOOK - Peter Russel
PIECE OF MIND - Sandy MacGregor

No comments: